Зaштитa подaтaкa о личности

Информације о обради личних података

Свјесни смо важности заштите личних података и приватности наших купаца, те стога, када чувамо и обрађујемо ваше личне податке, поступамо у складу са важећим законским прописима, посебно са Општом уредбом Европског парламента и Савет (ЕУ) бр. 2016/679 о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретању тих података (у даљем тексту „ГДПР“), са Законом бр. 101/2000. 127/2005 Зб. о заштити личних података, са изменама и допунама Закона бр. 127/2005, о електронским комуникацијама, и даље према релевантним одредбама Грађанског законика.

Ова информација о обради личних података важи и важи од 25.05.2018.

Информације о нама и контакт подаци:

СБЛЦоре с.р.о., матични број: 042 78 968, са седиштем у Сеземицка 2757/2, Хорни Почернице, 193 00 Праг 9, уписан у трговачки регистар који води Општински суд у Прагу, одељак Ц, уложак 245258

E-мaил: blanka@sblcore.com

Зашто обрађујемо ваше податке:

Давање личних података је добровољно, али су неки од ваших података неопходни за закључивање уговора и испуњавање обавеза. Податке које нам дате обрађујемо првенствено у сврху пружања наших услуга и производа, фактурисања, као и за интерну употребу, у маркетиншке и пословне сврхе, или за наплату потраживања или процену морала плаћања.

Које податке и у коју сврху обрађујемо:

 1. У сврху закључења и накнадног извршења релевантног уговора, укључујући решавање ваших могућих потраживања због неисправног извршења, обрађујемо:

  име и презиме купца, е-маил адреса, телефон

  Правни основ за обраду података о личности у ову сврху је првенствено испуњење релевантног уговора и, уједно, испуњење наших законских обавеза према законским прописима којима се уређују права и обавезе у вези са књиговодством.

  Давање личних података у ову сврху је предуслов за закључење и извршење уговора и не захтева сагласност за обраду података о личности. Ако нам лични подаци нису достављени, не можемо закључити уговор и правилно га испунити.

 2. За потребе потврђивања потраживања која проистичу од нас у вези или произилазе из релевантног закљученог уговора, обрађујемо:

  име и презиме купца, е-маил адреса, телефон

  Правни основ за обраду личних података у ову сврху је наш легитимни интерес. Не треба нам ваша сагласност за давање личних података.

 3. За потребе директног маркетинга (тј. слање понуде у вези са услугом или производом који вам је пружен у оквиру извршења релевантног уговора), обрађујемо:

  име и презиме купца, е-маил адреса, телефон

  Правни основ за обраду личних података у ову сврху је наш легитимни интерес. Не треба нам ваша сагласност за давање личних података, али ви, с друге стране, можете изразити своје неслагање са овом обрадом.

 4. За потребе слања других комерцијалних и маркетиншких комуникација обрађујемо:

  име и презиме купца, е-маил адреса, телефон

  Правни основ за обраду личних података у ову сврху је сагласност купца или контакт особе купца. За обраду ваших личних података у ову сврху, потребна нам је ваша сагласност, коју можете повући у било ком тренутку.

Приликом обраде ваших личних података неће бити аутоматског доношења одлука или профилисања.

Колико дуго обрађујемо ваше податке:

Ваше личне податке чувамо за време трајања уговорног односа, а затим и за период од 4 године након његовог раскида, или за период који је неопходан за правилно остваривање наших правних захтева који произилазе из релевантног уговора.

За потребе директног маркетинга чувамо личне податке за време трајања уговорног односа, а потом и за период од 2 године након његовог раскида.

За потребе слања других комерцијалних и маркетиншких порука, чувамо личне податке за време трајања ваше сагласности.

Ако затражите брисање ваших личних података, ми ћемо избрисати или анонимизирати ваше личне податке у року од 1 месеца од достављања таквог захтева; међутим, ово се не примењује ако можемо да чувамо ваше податке на основу наших легитимних интереса (нарочито у сврху остваривања права из релевантног уговора) или на другом правном основу иу другу сврху у складу са важећим законским прописима.

Коме преносимо ваше податке:

Даћемо вам ажурирану листу трећих лица којима можемо пренети ваше личне податке на ваш захтев који је послат на нашу контакт е-маил адресу у наставку.

Ваши лични подаци се не преносе ван ЕУ.

Како обезбеђујемо безбедност приликом обраде података:

Велики акценат стављамо на безбедносну политику унутар компаније, поверљивост запослених, поштовање интерних смерница и избор уговорних партнера.

Која права имате против нас:

 • право на тражење приступа личним подацима и информацијама о њиховој обради,
 • право на исправку или брисање личних података,
 • право на ограничење обраде података,
 • право на преносивост података,
 • право на приговор на обраду података,
 • право да поднесе притужбу против обраде личних података надзорном органу (Канцеларија за заштиту личних података Републике Чешке, са седиштем у Пплк. Соцхора 27, 170 00 Праг 7).

За сва питања у вези са обрадом личних података можете се обратити на контакт е-маил.

SBLCore logo

Нудимо рeшeњa у подручjу изрaдe и aдминистрaциje бeзбeдносних листовa. Рeшићeмо комплeтну aдминистрaциjу повeзaну с изрaдом, клaсификaциjом и aрхивирaњeм бeзбeдносних листовa. Софтвeр SBLCore je нaмeњeн свим произвођaчимa, увозницимa, дистрибутeримa и остaлим корисницимa хeмикaлиja и смeшa.

Потрeбaн вaм je сaвeт?

Остaнитe у контaкту

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Чешка Република

ИД: 04278968
ПДВ: CZ04278968

Kontakt

Тeлeфон: +420 731 390 417

E-мaил: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Користимо колaчићe

Користимо колaчићe нa нaшeм сajту кaко бисмо рaзумeли понaшaњe нaших посeтилaцa, коjимa потом можeмо дa понудимо сaдржaj у склaду с њиховим жeљaмa.

Дeтaљниje о колaчићимa ×
Функционални колачићи
Ова веб локација користи неопходне колачиће, који су кључни за његово правилно функционисање. Обезбедиће исправан приказ странице, омогућити подношење образаца и сличне неопходне функције. Ови технички колачићи се не могу искључити.
Cookie Домаин Пуноважност Опис Процесор
sblcore_cc cyr.sblcore.rs 1 година Чува сагласност корисника за коришћење колачића. SBLCore s.r.o.
Fly cyr.sblcore.rs Седница Чува информације о сесији корисника. SBLCore s.r.o.
Аналитички колачићи
Користимо аналитичке колачиће за процену перформанси наше веб странице. Користимо ове колачиће за праћење броја посета, извора саобраћаја и понашања корисника на нашој веб страници – на пример, сазнајемо које информације траже и које су им информације најважније. Ове информације нам помажу да оптимизујемо сајт и побољшамо наше услуге.
Cookie Домаин Пуноважност Опис Процесор
_ga cyr.sblcore.rs 2 године ИД који се користи за идентификацију корисника. Google
_ga_0FGL9THVGW cyr.sblcore.rs 2 године ИД који се користи за идентификацију корисника. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ cyr.sblcore.rs 2 године ИД који се користи за идентификацију корисника. Google
Маркетиншки колачићи
Маркетиншки колачићи се користе за приказивање релевантних реклама на основу ваших преференција. Овај персонализовани садржај, који користе наши партнери, може се појавити на различитим веб локацијама. Ако не одаберете ове колачиће, број реклама се неће променити, али више неће бити прилагођени вашим интересовањима.
Cookie Домаин Пуноважност Опис Процесор
_gcl_au cyr.sblcore.rs 3 месеца Користи Гоогле АдСенсе за експериментисање са ефикасношћу оглашавања на веб локацијама које користе њихове услуге. Google